union flag Welsh_Dragon_%28Y_Ddraig_Goch%29 ADOLogo

Dewiswch

Iaith

Ynys a leolir yn awyr glân ydy Ynys Môn, wedi’i bywiogi gan haul addfwyn ac wedi’i chyfoethogi gyda phridd haelionus a da, yn gartref i’r Derwyddon yr hen fyd a’r un newydd.

 

Y mae Derwyddiaeth mor fywiog ac yn fyw heddiw ag yr oedd hi yn nyddiau’r Oes Haearn; y mae hi’n ysbrydolrwydd perthnasol ac addas sydd yn dathlu bywyd, dysgu, traddodiadau, treftadaeth ac achau.

 

Y mae yn draddodiad er mawl natur a bodolaeth........... /|\

Ynys a leolir yn awyr glân ydy Ynys Môn, wedi’i bywiogi gan haul addfwyn ac wedi’i chyfoethogi gyda phridd haelionus a da. Sefydlwyd Urdd Derwyddon Môn gan Dderwydd Kristoffer Hughes ym 1999 i hwyluso dysgu, ymroddi, a dathlu doethineb ac arwyddocâd hanesyddol Ynys Môn - sedd hynafol Derwyddon Prydain. Datblygwyd yr Urdd o’i ymgorfforiad blaenorol fel Cylch Awenydd. Bwriad a nod yr Urdd ydy dathlu arwyddocâd hanesyddol Ynys Môn a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yr ynys. Urdd dysg ac ysbrydoliaeth ydyw, a ymrodda i ailennyn yr hen ffyrdd ac i greu traddodiadau newydd er mawl etifeddiaeth Derwyddiaeth Ynys Môn. Y mae’r Urdd yn hyrwyddo astudio hen ffynonellau llafar a llenyddol Cymreig i hwyluso cysylltiad dyfnach ag ysbrydion yr ynys hudol hon.

Yn ailennyn y sedd dysgu...

“Aethant hwythau i Ynys Môn, i chwilio am aelodau’r grefft ac am swynwyr” (Taliesin)

sunset 001024_8c49cf0f South_Stack