union flag Welsh_Dragon_%28Y_Ddraig_Goch%29 ADOLogo

Dewiswch

Iaith

handfasting

Y mae Cae Braint yn cynnwys bron i saith erw o gorstir adferedig ar gwr de-orllewin Ynys Môn. Datblygir hi gan Urdd Derwyddon Môn gwarchodfa natur.

Agweddau Urdd Derwyddon Môn

Prosiect Cae Braint

Chwedlau a Storïau

Darganfyddwch chwedlau a storïau Taliesin a’r Mabinogi

Tirwedd Sanctaidd Ynys Môn

Darganfyddwch ambell i heneb sanctaidd a thirwedd ysbrydol Ynys Môn.

Gwasanaethau gan UDM

Y mae Urdd Derwyddon Môn yn gallu cynnal llawer o ddefodau, fel Seremonïau Enwi, Seremonïau Llaw-glymu, a Defodau Angladdau.

sacred Tal Cae

Cliciwch ar y lluniau uchod i ddarganfod rhagor am yr hyn a wnawn ni......

Y mae Urdd Derwyddon Môn yn ystyried ac yn dathlu pwysigrwydd Ynys Môn yn brif le Derwyddiaeth Prydain hynafol. Y mae’n cyflawni hyn drwy addysgu, hybu’i threftadaeth a dathlu diwylliant, llenyddiaeth, y celfyddydau ac ysbrydolrwydd Geltaidd frodorol.

 

Y mae gan yr Urdd dair lefel aelodaeth: Swyddogion Gweithredol (Offeiriaid), Aelodau Hyfforddedig Swyddogol (Awenyddion), ac Aelodaeth Agored.

 

Y mae’r Urdd yn cynnal rhaglen hyfforddi flynyddol, defodau, gweithdai a digwyddiadau eraill.