union flag Welsh_Dragon_%28Y_Ddraig_Goch%29 ADOLogo

Dewiswch

Iaith

team 274_19505009805_7279_n 260313_460822334003597_178101529_n 274_19504989805_6024_n

Y mae gan Urdd Derwyddon Môn ddwy elfen arbennig; ar un llaw, y mae yn actio yn ‘Ysgol Dirgelion’ sydd yn hwyluso addysgu Derwyddiaeth o fewn traddodiad yr Urdd. Traddodiad hudol sydd wir yn Geltaidd yn ei natur hi ydy’r Urdd. Y mae’r elfen hon yn ynydol, urddol, ac yn amodol ar gwblhau cwrs hyfforddi swyddogol yr Urdd. Y mae’r cwrs hwn yn arwain myfyrwyr ar daith ddofn i mewn i’w hunain drwy ddefnyddio technegau newydd ond sydd wedi’u hysbrydoli gan ddoethineb ein hynafiaid ni. Drwy astudio, cynnal defodau, ac ymarfer, teithia fyfyrwyr i mewn i’r dirgelion wrth gael eu dal nhw gan hud Môn. Wrth gwblhau, anrhydeddir myfyrwyr yn ‘Awenyddion’ yr Urdd ac yn aelodau swyddogol.

I gael gwybod am y cwrs hyfforddi neu ragor o wybodaeth, cycyllwch â ni.

 

Ar gyfer dathlu cysylltiadau sanctaidd, mytholegol, a chwedlonol Derwyddol yr ynys y mae’r ail elfen. Y mae’n cyflawni hyn drwy gynnal digwyddiadau, gweithdai, a defodau agored sydd ar gael i bawb sydd am gymryd rhan ynddynt. Gweithiai’r Urdd mewn partneriaeth â sefydliadau seciwlar a chyrff twristiaeth i ddarparu modd i ymwelwyr i’r ynys ddysgu a phrofi gorffennol sanctaidd.

Cliciwch yma i gwrdd â’r tîm

Cliciwch yr AWEN i ddarganfod ‘Derwyddiaeth’

awen2 awen2

Amdanom Ni